Stichting Cursusproject De Ronde Venen

Secr.: Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen
Tel: 0297-582482
registratie@cursusproject.nl

Toelichting
Je wordt verzocht de persoonlijke gegevens volledig in te vullen.
Inschrijven voor een (of meerdere) cursus(sen) kun je doen door te kiezen uit de lijst met cursussen en door het invullen van het aantal personen waarvoor je inschrijft. De keuzelijst met het cursusprogramma verschijnt als je op de invoerregel op het pijltje klikt.
Je machtigt de Stichting tot incasso van het totaalbedrag door het afgedrukte formulier te ondertekenen of bij versturen per e-mail het daarvoor bestemde vakje aan te vinken.

Verzenden kan per post of per e-mail.
Per post:
Gebruik de knop "Print (ingevuld) formulier" om de inschrijving af te drukken en het na ondertekening te zenden aan:
Cursusproject De Ronde Venen, p/a A. Blokker, Nessersluis 18d, 3646 AD Waverveen.
Per e-mail:
Gebruik de knop "Versturen" om de inschrijving te e-mailen naar de cursusadministratie.
Een kopie wordt gestuurd naar het in de persoonlijke gegevens opgegeven e-mail adres.

Persoonlijke gegevens
Aanhef De heer Mevrouw  
Voorletter(s) Tussenvoegsel
Naam
Straatnaam Huisnummer
Postcode Woonplaats
Telefoon Mobiel
E-mailadres
IBAN (zonder spaties)
Nieuwsbrief Ja Nee
* Let op! Om te versturen is het verplicht om een aantal velden in te vullen.

Inschrijving(en) najaar 2022 Aantal Kosten per Bedrag per
Nr. Omschrijving pers. persoon * cursus
* Incl. materiaalkosten Totaalbedrag
De gegevens worden uitsluitend door de Stichting Cursusproject De Ronde Venen gebruikt.

Machtiging
Datum 02-12-2022
Handtekening