Stichting Cursusproject De Ronde Venen

Secr.: Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen
Tel: 0297-582482
agnes@nessersluis.net
Persoonlijke gegevens

Aanhef value="De heer">De heer value="Mevrouw">Mevrouw
Voorletter(s) Tussenvoegsel
Naam
Straatnaam Huisnummer
Postcode Woonplaats
Telefoon Mobiel
E-mailadres
IBAN
Nieuwsbrief value="Ja">Ja value="Nee">Nee
*
Inschrijvingen Aantal Kosten per Bedrag per Volg-
Cursus(sen) pers. persoon * cursus nr.(s)


* De kosten betreffen de cursuskosten incl. de materiaalkosten. Totaalbedrag
Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
De gegevens worden uitsluitend door de Stichting Cursusproject De Ronde Venen gebruikt.

Machtiging
Ik machtig de Stichting Cursusproject De Ronde Venen het totaalbedrag te laten afschrijven van bovengenoemde
rekening. Incassering gebeurt per cursus rond de startdatum van de cursus (incasso ID L40Z ZZ411809260000).
Datum
Handtekening


Toelichting
Je wordt verzocht de persoonlijke gegevens volledig in te vullen.
Inschrijven voor een (of meerdere) cursus(sen) kun je doen door te kiezen uit de lijst met cursussen en door het
invullen van het aantal personen waarvoor je inschrijft. Je machtigt de Stichting tot incasso van het totaalbedrag.

Cursusmarkt
Bij binnenkomst krijg je een ID nummer toegekend dat een belangrijke rol speelt bij de inschrijving.
Van een aantal cursussen is de docent zelf aanwezig en anders is hij vertegenwoordigd door iemand van de
Stichting. Bij docent of vertegenwoordiger geef je met je formulier aan dat je je wilt inschrijven waarop je een
volgnummer krijgt dat bepalend kan zijn voor wel of niet deelname aan de cursus als deze volgeboekt wordt.
Op het docentenformulier wordt je inschrijving bevestigd door het uitgereikte ID nummer bij het aan jou toegekende
volgnummer te vermelden.

Mocht een cursus niet doorgaan dan krijg je daarvan z.s.m. bericht.