)
// Cursusproject De Ronde Venen    

Cursusprogramma          Inschrijven         Nieuws         Werkgroep

 

//Info

//Cursusprogramma

Twee maal per jaar, in het voorjaar en het najaar, wordt een cursusprogramma samengesteld.
Het programma wordt in de week voorafgaande aan de cursusmarkt in "De Nieuwe Meerbode" gepubliceerd
en kan op deze website worden geraadpleegd.

Helaas is er vanwege het coronaviris voor het najaar 2020 geen cursusprogramma uitgebracht.
Wij hopen in het voorjaar 2021 weer een programma uit te kunnen brengen.

 

//Inschrijving

Tijdens de Cursusmarkt:
De eerste inschrijfmogelijkheid is tijdens de cursusmarkt in De Boei te Vinkeveen.
Bij de entree van De Boei wordt vanaf 18.00 uur een volgnummer uitgereikt dat gebruikt wordt om het binnengaan van de zaal met de cursusmarkt te spreiden.

Daarna wordt bij één van de registratietafels gecontroleerd of je persoonlijke gegevens in de cursistenregistratie voorkomen. Indien nodig zullen ze worden aangepast of ingevoerd. Zorg dat je je telefoonnummer, e-mailadres en je bankrekeningnummer (IBAN) bij de hand hebt. Na controle krijg je een inschrijfformulier overhandigd waarop de persoonlijke gegevens zijn afgedrukt en waarin ruimte is voor het inschrijven op tien cursussen. Als er aan het aantal deelnemers aan een cursus een maximum is gesteld kun je voor die cursus maximaal twee personen inschrijven!

Het is ook mogelijk om vooraf een inschrijfformulier thuis in te vullen en uit te printen (zie hiervoor onderstaande link). Dit formulier wordt dan gebruikt bij de registratietafel voor controle van de gegevens en voor de inschrijving bij de docent. Dit versnelt de inschrijfprocedure aanzienlijk!!

Het binnengaan van de zaal met de cursusmarkt gebeurt in volgorde van aankomst. Van een aantal cursussen is de docent zelf aanwezig en anders wordt hij/zij vertegenwoordigd door iemand van de Stichting Cursusproject De Ronde Venen. De docent vermeldt op je inschrijfformulier een volgnummer zolang de cursus niet is volgeboekt.

Wanneer alle cursussen die je wilt volgen op je inschrijfformulier staan, inclusief het volgnummer, lever je het formulier in bij de registratietafel. De inschrijving is pas definitief als je het inschrijfformulier hebt ondertekend om de Stichting Cursusproject De Ronde Venen te machtigen de cursuskosten te incasseren. Daags na de cursusmarkt ontvang je via e-mail je definitieve inschrijving met een overzicht van de cursussen waarvoor je hebt ingeschreven, de data waarop die cursussen worden gegeven en eventuele bijzonderheden.

Na de cursusmarkt:
Uiteraard is er na de cursusmarkt de mogelijkheid om je in te schrijven door via de website het inschrijfformulier in te vullen, uit te printen en per post of via e-mail op te sturen.
Het formulier volledig ingevuld en ondertekend zenden aan:
Cursusproject De Ronde Venen, p/a A. Blokker, Nessersluis 18 D, 3646 AD Waverveen
U kunt het ondertekende formulier ook mailen naar: registratie@cursusproject.nl


klik hier om uw inschrijfformulier in te vullen en op te sturen


Let op :
- De inschrijvingen op de cursusmarkt hebben voorrang op de inschrijvingen via post of e-mail.
- Annulering na plaatsing is NIET mogelijk.
- Cursusgeld kan niet worden terugbetaald.
- De cursuskosten en de materiaalkosten worden op grond van de éénmalige machtiging geïnd.
- Je kunt je niet telefonisch opgeven.
- Schrijf zo snel mogelijk in, want de cursus van je keuze kan snel vol zijn of kan bij te geringe deelname worden geannuleerd.
- De inschrijfgegevens worden uitsluitend door de Stichting Cursusproject De Ronde Venen gebruikt overeenkomstig het privacystatement.


Aansprakelijkheid :
De Stichting Cursusprojekt De Ronde Venen kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld
voor schade aan personen en / of eigendommen.
Evenmin is deze aansprakelijkheid van toepassing voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen
tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.

// Privacystatement
Wanneer je je voor een cursus aanmeldt, verstrek je ons persoonsgegevens. Je privacy is belangrijk voor ons, welke gegevens we van je vastleggen en hoe we die gebruiken lees je in ons privacystatement.

klik hier om het privacystatement te downloaden

 

//Cursuslocaties

De Boei

Kerklaan 32 3645 EV Vinkeveen 0297-261734
De Broedplaats Herenweg 63 3645 DG Vinkeveen  
VeenLanden College
locatie Vinkeveen
Bonkestekersweg 1 3645 KZ Vinkeveen 0297-261514

//Docenten

Heb je een interessante baan of een leuke hobby, meld je dan aan als docent.
Dit kan door contact op te nemen met een werkgroeplid of door het invullen en opsturen van onderstaand formulier.
Wij nemen je aanbod graag in een volgend programma op.

klik hier om uw aanmelding als docent op te geven en te versturen

//Werkgroep

Voorzitter Ellen Stange Kievitslaan 77 3645 KK Vinkeveen 0297-262432
Secretaris Agnes Blokker Nessersluis 18 D 3646 AD Waverveen 0297-582482
Penningmeester Jan van Rooijen Meerkoet 2 3641 ZB Mijdrecht 0297-255737
  Paula Bosman Cuilensmeer 14 3645 WD Vinkeveen 0297-284046
  Gon Janssen Donkereind 11 3645 TC Vinkeveen 0297-263132
  Rien Jongerden Waterhoenlaan 3 3645 JR Vinkeveen 0297-263081
  Sandra Meessen Cuilensmeer 59 3645 WN Vinkeveen 06-51790391
  Doortje Meijer Herenweg 222 3648 CP Wilnis 0297-285416
  Petra Meijnders Burchtplein 22 3452 MJ Vleuten 030-8771601
  Roos Schoemaker Margrietstraat 1 3648 BC Wilnis 0297-287669
  Cocky Schopman Baambrugse Zuwe 141-H 3645 AE Vinkeveen 0294-291283
  Annelies Voorneveld Bozenhoven 10 3641 AG Mijdrecht 06-40091362

 

//Contactpersonen